CT Luxhome

Hà Nội,18°C

MAILAND HANOI CITY - ĐÔ THỊ XANH CHO CUỘC SỐNG AN LÀNH

28/09/2022

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛…
𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛
𝐻𝑎𝑦 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑎𝑛 𝑦𝑒̂𝑛?
𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑴𝒂𝒊𝒍𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒂𝒏𝒐𝒊 𝑪𝒊𝒕𝒚 - 𝑛𝑜̛𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑛ℎ.
🌱 Với hệ thống tiện ích xanh đa dạng như sân chơi trẻ em, bể bơi, kênh nước trung tâm, vườn cây tươi tốt bốn mùa,... Mailand Hanoi City đã tạo nên một thành phố xanh tươi, một không gian sống sinh thái dành cho mỗi người nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, chạm và cảm nhận thiên nhiên yêu thương mỗi ngày.
🌼 Về với Mailand Hanoi City là về với cuộc sống an lành giữa thiên nhiên đang chờ đợi bạn ngay ngưỡng cửa.

Facebook
Đăng ký nhận thông tin
0826.875.888