CT Luxhome

Hà Nội,26°C

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc văn minh & cơ sở  vật chất hiện đại.

Môi trường làm việc văn minh & cơ sở  vật chất hiện đại.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến: Mức lương, thưởng cạnh tranh.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến: Mức lương, thưởng cạnh tranh. Chế độ bảo hiểm theo quy định và bảo hiểm sức khỏe riêng. Cơ hội đào tạo, phát triển năng lực và thăng tiến cho cán bộ nhân viên. 

Chú trọng tạo nên Trải nghiệm nhân viên bền vững & tuyệt vời

Chú trọng tạo nên Trải nghiệm nhân viên bền vững & tuyệt vời: coi con người là yếu tố giá trị cốt lõi, quan tâm phát triển văn hóa doanh nghiệp, gây dựng lòng tin, khiến nhân viên cảm thấy tự tin, an tâm, được lắng nghe và được chăm sóc.

Vị trí tuyển dụng

STT Chức vụ Mức lương Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Facebook
Đăng ký nhận thông tin
0826.875.888