CT Luxhome

Hà Nội,17°C
9 6/2021

Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar thăm dự án Splendora

Giải thưởng VUPA là Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Chi tiết
Facebook
Đăng ký nhận thông tin
0826.875.888