AN KHÁNH JVC
AN KHÁNH JVC

Vị trí tuyển dụng

Vị trí ứng tuyển Số lượng tuyển Địa điểm Hạn nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ

TRỰC TUYẾN

Email: splendora.vn
HR:
Web: info@ankhanhjvc.com

TẠI VĂN PHÒNG


Điện thoại: (84-24) 3755 6541
Fax: (84-24) 37556546