AN KHÁNH JVC
AN KHÁNH JVC

An Khánh JVC tiếp tục trả lời kiến nghị khách hàng ngày 18-10-2012

10/10/2012

Để tiếp tục trả lời kiến nghị của khách hàng trong cuộc họp lần thứ 2 ngày 18 tháng 10 vừa qua, An Khánh JVC xin trân trọng đính kèm dưới đây nội dung văn bản phúc đáp của công ty An Khánh cũng như Bảng Danh mục vật liệu và thiết bị hoàn thiện để Quý khách hàng quan tâm được biết.

Xin trân trọng thông báo.